Coqisol systeem

Isolerend omhulsel

Sinds 1 januari 2013 moeten alle nieuwe woongebouwen voldoen aan de criteria van de thermische voorschriften RT 2012. Deze nieuwe verordening versterkt de algemene thermische prestaties van gebouwen. Het maakt het ook mogelijk het verbruik van primaire energie en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

In de residentiële sector zijn met name de volgende punten van belang:
> Versterking van de isolatie
> Behandeling van thermische bruggen
> De luchtdoorlaatbaarheid van gebouwen

Poujoulat - Grey Configuration
CONFIGURATIES

Montage in huizen met één verdieping, in huizen met meerdere verdiepingen, in schuine plafonds, in wanddoorvoeren, in platte daken

Poujoulat - Grey Performance
ENERGIE RENDEMENT

Voldoet aan DTU 24.1 en RT2012

Poujoulat - Grey Security
Veiligheid

Voldoet aan de eisen inzake luchtdoorlaatbaarheid van de woning en warmteverlies van het plafond met inachtneming van de veiligheidsafstanden

Gedetailleerde beschrijving

Om aan deze eisen te voldoen, stelt Cheminées Poujoulat een innovatief systeem voor om de doorvoer van het rookkanaal door plafonds, daken en muren mogelijk te maken.

Het Coqisol systeem bestaat uit een waterdichte veiligheidsafstandsplaat (ref. PDSE) en een isolerend omhulsel (ref. Coqisol). Een compleet assortiment accessoires (bevestigingen, roosters, enz.) maakt het mogelijk alle soorten montage uit te voeren.

Normalisering en garantie

De PDSE-plaat, voorzien van afdichtingen aan de omtrek en aan de binnenrand, garandeert :
> De veiligheidsafstand van de schoorsteenpijpen tot brandbare materialen van 8 cm, die wordt gedekt door DTU 24.1
> De luchtdichtheid van de woning, die onder de RT2012 valt.

Het COQISOL-systeem is houder van de DTA van het CSTB nr. 14/12-1790.

Het COQISOL-systeem heeft het CERIC-label van het CERIC Laboratorium, een Europese referentie op het gebied van schoorstenen en duurzame energie. Het CERIC-label bevestigt dat het product door het CERIC-laboratorium is getest en gevalideerd op niveaus die de huidige regelgeving overtreffen.

Cheminées Poujoulat, erkend voor hun kwaliteit en hun vermogen om de werking van de verwarmingstoestellen te optimaliseren, worden aanbevolen door de grootste Europese fabrikanten.
Alle producten voldoen aan de Franse en Europese normen en genieten een garantie van tien jaar.

Poujoulat - le plus poujoulat NL

BEHANDELING VAN THERMISCHE BRUGGEN GEGARANDEERD

GEGARANDEERDE LUCHTDICHTHEID

BEVESTIGING OP HET ROOKKANAAL: GEEN GEWICHT ONDERSTEUND DOOR HET PLAFOND

Voorbeeld van een installatie

Technische kenmerken

Installatie en onderhoud

De installatie van de Coqisol isolatieschaal moet worden uitgevoerd op een geïsoleerd kanaal van Therminox, Efficience en PGI door een vakman.

In het geval van een huis met meerdere verdiepingen moet de bekisting voor het afdekken van het kanaal geventileerd worden met behulp van de daarvoor bestemde roosters (ref. GVH).

Onze aanbevelingen