Wettelijke bepalingen

De website www.poujoulat.nl wordt uitgegeven door de holdinggroep Poujoulat:

SOPREG
7, rue Roy
75008 Parijs

Publicatiedirecteur: Frédéric COIRIER
Grafisch ontwerp: Marion Le Roux, Gulfstream agency

POUJOULAT SA (maatschappelijke zetel)
BP 01 – 79270 Saint Symphorien
FRANKRIJK
Aandelenkapitaal: € 36.000.000
SIRET : 781 446 521 00028
Tel : +33 5 49 04 40 40
Fax : +33 5 49 04 40 00

Hosting van de site
DUOCAST
Friesestraatweg 213D
9743 AD Groningen
Nederland
Tel : +31 50 210 3600
www.duocast.nl

In overeenstemming met de wet 78-17 van 06/01/1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden was deze website het onderwerp van een verklaring aan de CNIL.

Gebruiksvoorwaarden van de website poujoulat.nl
POUJOULAT heeft deze website geopend voor de persoonlijke informatie van haar gebruikers. Er mag geen commercieel gebruik worden gemaakt, zelfs niet gedeeltelijk, van de gegevens op de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POUJOULAT. POUJOULAT adviseert gebruikers van deze website dat de meeste elementen op de website worden beschermd door het auteursrecht: dit kan gaan over foto’s, artikelen, tekeningen, animaties, …

De aldus beschermde elementen zijn dus eigendom van POUJOULAT of derden die POUJOULAT toestemming hebben gegeven om deze te exploiteren. Als zodanig is elke gedeeltelijke of volledige reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering van deze elementen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POUJOULAT verboden, op straf van een inbreuk van namaking op het auteursrecht en/of tekeningen en modellen en/of het merk, bestraft met twee jaar gevangenis en een boete van € 152.000.

De informatie en illustraties op de pagina’s van deze website zijn gebaseerd op de technische kenmerken op het moment van het uploaden of bijwerken van de verschillende pagina’s van de website. In elk geval is de informatie op deze website algemene informatie en heeft deze geen contractuele waarde.

Bescherming van persoonsgegevens
U kan de website www.poujoulat.nl raadplegen zonder dat u uw identiteit of andere persoonlijke informatie moet onthullen. Wat de persoonlijke informatie betreft die u aan ons zou moeten meedelen, hebt u recht op toegang en rechtzetting in overeenstemming met de Franse wet “Informatique et Liberté” nr. 78-17 van 6 januari 1978. Het verzamelen van deze informatie is nodig om uw verzoeken om informatie te beantwoorden, om afspraken te maken en om u, indien nodig, een elektronische nieuwsbrief op te sturen.

Cookies
De navigatie op de website www.poujoulat.nl zal waarschijnlijk leiden tot de installatie van cookies op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd maar dat informatie over de navigatie van een computer op een website registreert. De aldus verkregen gegevens vergemakkelijken latere navigatie op de website en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken.

Als u weigert om een cookie te installeren heeft u mogelijks geen toegang tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tabblad Instellingen (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer door op OK te klikken.

Onder Firefox: klik bovenaan het venster van de browser op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Opslagregels in op: gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor de geschiedenis. Vink het vakje uit om de cookies te desactiveren.

Onder Safari: Klik in de rechterbovenhoek van de navigator op het menupictogram (afgebeeld met een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In het gedeelte “Privacy” klikt u op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte “Cookies” kan u de cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik in de rechterbovenhoek van de navigator op het menupictogram (afgebeeld met drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In het gedeelte “Privacy” klikt u op Voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kan u de cookies blokkeren.

Hyperlinks
Om de website te promoten en omdat het creëren van links het doel van het internet is, moedigt POUJOULAT elke externe website aan om een hyperlink naar de website van POUJOULAT (www.poujoulat.nl) te plaatsen, zonder dat hiervoor voorafgaande goedkeuring moet worden verkregen, onder de volgende voorwaarden:

Dit gebruik mag in geen geval:
• een inbreuk maken op de rechten van POUJOULAT, met name op het logo of de intellectuele eigendomsrechten;
• dienen om een organisatie, bedrijf, producten of commerciële diensten te promoten.

Daarom:
• moet elke link naar de website van POUJOULAT duidelijk verschijnen als afkomstig van POUJOULAT (volledige en zichtbare URL);
• mag de link op de externe website doorverbinden naar de welkomstpagina van de website POUJOULAT of naar een “diepgaande” interne pagina;
• moeten de pagina’s van de website POUJOULAT worden geopend in nieuwe vensters en mogen ze niet worden genest binnen de pagina’s van de externe website;

Aarzel niet om bij vragen over links naar de website van POUJOULAT contact met ons op te nemen, met alle nuttige aanwijzingen, op het volgende e-mailadres: info@poujoulat.nl

In ieder geval is POUJOULAT in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten die worden aangeboden op de websites waarmee de website POUJOULAT via hyperlinks of andere soorten links verbonden is.

Logo en afbeeldingen
Elk verzoek om toestemming voor het gebruik van het logo of afbeeldingen van POUJOULAT moet worden gericht aan info@poujoulat.nl of worden ingediend via het contactformulier.

Toepasselijk recht
De website www.poujoulat.nl en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en opgesteld in het Nederlands.

Beperking van aansprakelijkheid
U gebruikt de website www.poujoulat.nl onder uw volledige verantwoordelijkheid.

Updates
POUJOULAT behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden en alle elementen, producten of diensten op de website, zonder voorafgaande kennisgeving en in het belang van haar klanten aan te passen en bij te werken.
Al deze wijzigingen zijn bindend voor de internetgebruikers, die deze Gebruiksvoorwaarden bij elke aanmelding moeten lezen.