Excilence geluidsdemper

Vermindering van de geluidsoverlast van de collectieve stookruimten

Geluidshinder tast, op dezelfde wijze als luchtverontreiniging, het welzijn en de gezondheid van mensen aan. Poujoulat wil zo goed mogelijk inspelen op de wensen van de consument en de markt en heeft van de strijd tegen het lawaai van verwarming een belangrijke doelstelling gemaakt op het gebied van stookinstallaties.

De Excilence geluiddemper is een doeltreffende oplossing voor de vermindering van het verbrandingslawaai in collectieve, industriële of tertiaire verwarmingsinstallaties en voor alle soorten brandstof: gas-, hout- en stookolieketels.

Poujoulat - Grey Configuration
CONFIGURATIES

Gebruik bij nieuwbouw (preventief) of renovatie (curatief)
Installatie binnen of buiten het gebouw

Poujoulat - Grey Performance
ENERGIE RENDEMENT

Akoestische demping van ten minste 15 dB, van 200 tot 2000 Hz

Poujoulat - Grey Security
Veiligheid

Standaard geïntegreerde condensafvoer

Gedetailleerde beschrijving

Excilence is ontworpen om geluidsoverlast te voorkomen, biedt een effectieve demping over een zeer breed akoestisch spectrum (van 200 tot 2000 Hertz) en kan het geluidsniveau in collectieve stookruimten met ten minste 15 decibel verminderen.

Excilence is compatibel met de Therminox en Condensor reeksen en kan worden aangebracht in nieuwe of bestaande installaties.

Normalisering en garantie

De geluiddemper Excilence heeft het CERIC-label gekregen van het CERIC-laboratorium, de Europese referentie op het gebied van schoorstenen en duurzame energie. Het CERIC-label bevestigt dat het product door het CERIC-laboratorium is getest en gevalideerd op niveaus die de huidige regelgeving overtreffen.

Cheminées Poujoulat, erkend voor hun kwaliteit en hun vermogen om de werking van de verwarmingstoestellen te optimaliseren, worden aanbevolen door de grootste Europese fabrikanten.
Alle producten voldoen aan de Franse en Europese normen en genieten een garantie van tien jaar.

Poujoulat - le plus poujoulat NL

COMPACTE OPLOSSING

VERVANGT ÉÉN LENGTE VAN HET ROOKKANAAL

Verticale of horizontale montage

Voorbeeld van een installatie

Technische kenmerken

  • Excilence is verkrijgbaar in verschillende diameters

Installatie en onderhoud

De voorschriften bepalen dat starre metalen composiet schoorstenen op een minimale veiligheidsafstand van 8 cm van brandbare materialen moeten worden geïnstalleerd.

De installatie van de geluiddemper moet worden uitgevoerd door vakmensen, volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het verwarmingstoestel.
Volgens de voorschriften moeten schoorstenen twee keer per jaar worden geveegd, met een minimum van één keer tijdens de stookperiode.

Specificaties

Onze aanbevelingen