Garantie van Poujoulat

Van toepassing op 1 februari 2016

Naast de garanties die overeenkomen met de wettelijke bepalingen, biedt Poujoulat haar klanten de hieronder beschreven Poujoulat "+" garantie:

DE « PLUS » VAN DE POUJOULAT-GARANTIE

I) De verlenging van de duur van de garantie
De duur van de “Poujoulat Garantie +” is afhankelijk van het productassortiment. De gamma’s van gegarandeerde produkten en de verschillende garantieperiodes worden gedetailleerd in het aanhangsel bij dit document.

II) Ons antwoord op uw verzoek
Indien de klant een duidelijk defect aan het product zou vaststellen, zal het bedrijf Poujoulat aan de klant vragen om hem foto’s van de betrokken installatie toe te sturen, evenals alle elementen die nuttig zijn voor de analyse van het defect, en vervolgens zal zij, indien nodig, een professional van haar keuze sturen voor een eerste diagnose.
Het defecte product moet ter beschikking worden gesteld van het bedrijf Poujoulat voor analyse van het vermoede gebrek.
Indien de onderneming Poujoulat de gebreken van het product vaststelt, verbindt deze zich ertoe dit product te herstellen of te vervangen. Er wordt op gewezen dat enkel de kosten die door de klantendienst van Poujoulat werden gevalideerd, ten laste zullen worden genomen.
De vervanging van de defecte producten zal niet tot gevolg hebben dat de duur van de garantie wordt verlengd, behalve in het geval van een immobilisatieperiode van meer dan 7 dagen. Nadere bijzonderheden hierover zijn te vinden aan het eind van dit document, in punt 5.

III) Voorafgaande voorwaarden
Om van de « Poujoulat + Garantie » te kunnen genieten, is het noodzakelijk dat de aansluiting van het toestel op het dak uitsluitend met Poujoulat-producten wordt uitgevoerd. Alle andere vereisten hebben betrekking op nalevings- en onderhoudsaspecten :

 • De installatie moet in overeenstemming zijn met : de installatievoorschriften en aanbevelingen van Poujoulat; de technische voorschriften en installatie-adviezen van de fabrikant van het verwarmingstoestel; de geldende normen en voorschriften.
 • De installatie moet regelmatig worden onderhouden volgens de aanbevelingen van Poujoulat en de fabrikant van het verwarmingstoestel.
 • De schoorsteenveegwerkzaamheden moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de departementale gezondheidsvoorschriften.
 • De gebruiker moet de installatie gebruiken onder normale gebruiksomstandigheden en in overeenstemming met de aanbevelingen. De verwarmingstoestellen en de aansluitleidingen moeten ten minste eenmaal per jaar en op initiatief van de gebruikers worden gecontroleerd, gereinigd en afgesteld, en zo nodig vaker, afhankelijk van de omstandigheden en de duur van het gebruik.
 • De gebruikte brandstof moet de brandstof zijn die door de fabrikant van het toestel wordt aanbevolen en moet voldoen aan de voor deze brandstof geldende normatieve voorschriften.
 • Ten slotte, indien u houtblokken gebruikt voor uw verwarminginstallatie, alleen houtblokken met een resterend vochtgehalte van minder dan 20% gebruikt worden.

Als de bovenstaande voorwaarden, die cumulatief zijn, niet worden nageleefd, zal de Poujoulat + Garantie niet aan de klant worden toegekend.

IV) Uitsluitingen
De « Poujoulat + Garantie » is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • De oorzaak van de Dienst-na-verkoop kan niet worden toegeschreven aan het Poujoulat-product.
 • Een product of de installatie werd gewijzigd zonder de schriftelijke toestemming van het bedrijf Poujoulat.
 • De schade aan het product werd veroorzaakt door de koper, de installateur of een derde partij.
 • De corrosie houdt verband met een verslechterde omgevingslucht of met een ongeschikte brandstof.
 • Het gebrek is esthetisch (de verf, het pleisterwerk of het metselwerk/briketten).
 • De installatie heeft een schoorsteenbrand gehad.

Poujoulat behoudt zich het recht voor de « + Garantie » te wijzigen.

Dakuitgangen

 • TRADINOV VIERKANT/RECHTHOEKIG 10 jaar
 • ST HAUTEUR SPÉCIALE 10 jaar
 • STDC 10 jaar
 • BRETAGNE 10 jaar
 • NORMANDIE -VENDÉE 10 jaar
 • PROVENCE -LANGUEDOC 10 jaar
 • POLYVALENTE/US 10 jaar
 • SORTIE DE TOIT INOX-INOX 10 jaar
 • LUMINANCE 10 jaar
 • OPTIMALE 10 jaar
 • TD/ST VENTILATION 10 jaar

De beschermkappen

 • France Classique 10 jaar
 • Béarnais 10 jaar
 • Touraine 10 jaar
 • Midi-Pyrénées 10 jaar
 • Trekkende kap 10 jaar
 • Modern 10 jaar
 • Provence – Languedoc 10 jaar
 • Vendée 10 jaar
 • Inox-Inox 10 jaar
 • Aravis/Brévent 10 jaar

Afwerkingen van de behuizing

 • Gladde afwerkingen 2 jaar
 • Sierpleister afwerkingen 2 jaar
 • Composiet steenstrips afwerkingen 2 jaar

Dakdoorvoeren

 • EBT/EBA/EBU 10 jaar
 • B…versterkt 10 jaar
 • TRT/TRA/TRU 10 jaar
 • RDA/RDAP/RDU/RDUP 10 jaar
 • PR/PRU 10 jaar
 • MU/PU/M/MA 10 jaar
 • ESIT/ESIA/ESIU/ESIO/CESI 10 jaar
 • EOT/EOA/EOU/EOP TP 10 jaar
 • EAT/EAU/ECT/ECU 10 jaar

Schoorsteenkanalen

 • THERMINOX TI 10 jaar
 • THERMINOX ZI 10 jaar
 • PGI 10 jaar
 • EFFICIENCE 10 jaar
 • CONDENSOR 10 jaar

Esthetische afwerking van de kanalen

 • RAL lak 2 jaar

Aansluitingen, schouwvoeringen en rookkanalen

 • KITINOX 10 jaar
 • KACHELBUIZEN 10 jaar
 • TUGAGINOX STAR 10 jaar
 • TUBOVALE 10 jaar
 • TUBAGINOX FLEXIBEL 10 jaar
 • GEALUMINISEERDE BUIZEN 10 jaar

Dualis

 • DUALIS CONDENSATIE GP/EP 10 jaar
 • DUALIS LAGE TEMPERATUUR EA/CA/GA 10 jaar
 • DUALIS EI 10 jaar
 • FLEXCONDENS PPH 10 jaar
 • AIRFLUE RENOVATIE 10 jaar

Collectieve kanalen Gas

 • 3 CE P MULTI+ BINNEN 10 jaar
 • 3CE P MULTI+ BUITEN 10 jaar
 • M+ RÉNO 10 jaar