Houtenergie : een bijdrage aan de luchtkwaliteit

19/10/2016 - Energiebesparing

Elk jaar in dezelfde periode treedt de discussie over de uitstoot van fijne deeltjes uit individuele verwarmingstoestellen op hout opnieuw op. 

Via een onderzoek, gefinancierd door het Franse Agentschap voor Milieu en Milieumanagement (ADEME), levert het laboratorium CERIC een wettenschappelijke inzicht op deze problematiek.

Uit deze studie blijkt onder andere dat, in Frankrijk:

•Het beleid ter bevordering van modernisering van oude toestellen in 10 jaar tijd de emissies met 40% heeft laten dalen.

•Het gebruik van kwalitatieve brandstoffen de uitstoot onmiddellijk met factor 4 zou dalen.

•De beste manier om schadelijke uitstoot van hout gestookte toestellen te bestrijden is door promotie van het “winnende trio” , namelijk: moderne toestellen, kwalitatief brandstof in combinatie met een gecertificeerd schouwkanaal.

Ongeacht de locatie van uitvoering van dit onderzoek, zijnde Frankrijk, waar het aandeel individuele houtenergie groter is dan in de Benelux, zijn we ervan overtuigd dat de resultaten van dit onderzoek ook van toepassing kan zijn op onze landen en bijgevolg kan dienen als een objectieve bron van inspiratie voor onze institutionele beslissers. 

 

Meer artikelen